دوره آموزشی حرفهای پیتر دراکر برای مدیران و کارآفرینان (کلیک کنید)

فهرست خلاصه کتاب رفتار غیرکلامی در روابط میان فردی (ارتباطات غیرکلامی)

 نویسنده کتاب: ویرجینیا پی. ریچموند / جیمز سی مک کروسکی

مترجم: فاطمه سادات موسوی – ژیلا عبدالله پور

بخش1: ارتباطات و رفتار غیرکلامی

پندارهایی درباره ارتباطات غیرکلامی

پیامهای غیرکلامی در برابر پیام های کلامی

تفاوت زبانی / تفاوت پیوستگی / تفاوت پردازش / تفاوت پیامد / تفاوت مطلق

تعمد و ارتباط غیرکلامی

فرهنگ و ارتباط غیرکلامی

کارکردهای پیام های غیرکلامی

مقوله های پیام های غیرکلامی

ظاهرفیزیکی / اشاره و حرکت / چهره و رفتار چشمی / رفتارآوایی / فضا / لمس کردن / محیط / زمان

بخش 2:  ظاهر فیزیکی 

جذابیت

انواع جذابیت / تثبیت سازی ذهنی / پدیداری قضاوت / جذابیت: یک شمشیر دولبه / تاثیرات جذابیت

مفهوم اندام شخصی

پیام های غیرکلامیِ شکل و اندازه بدن

پیام های غیرکلامی قد، وزن، و رنگ پوست / پیام های غیرکلامی مو

ظاهر و لباس

چرا مردم مطابق میل خود لباس می پوشند؟ / تعمیم هایی درباره لباس

مصنوعات و زیورآلات

بخش 3: اشاره و حرکت  

نگاهی نظری به حرکت و اشاره

رویکرد ساختاری جنبش شناسی / رویکرد متغییر ظاهری جنبش شناسی

انواع اشاره و حرکت

علامت ها / نمایش گرها / کنترل کننده ها / حالت های نمایشی تاثیرگذار / تنظیم کننده ها

حالت بدن

چگونه حالت بدن پیام می فرستد؟ / توانایی ارتباطیِ حالت بدن

حرکت و سبک ارتباط گر

سبک نمایشی / سبک غالب / سبک متحرک / سبک راحت / سبک دقیق / سبک آزاد / سبک دوستانه / سبک جنجالی

سبک تاثیرگذار / سبک های کلیِ ارتباط گر

تاثیرات حرکت و اشاره های بدن

سبک ارتباط گر / ساده کردن رمزگذاری و رمزگشایی / نقش نمایشگرها در رمزگشایی / ادراک های مثبت و منفی

تحقیق درباب نزدیک شدن

بخش 4: رفتار چهره 

اهمیت حالتهای چهره

دیدگاه های فراگیری و رشد

دیدگاه (1): تکامل و انتخاب طبیعی / دیدگاه (2): عوامل بیرونی / دیدگاه (3): ذاتی و اکتسابی

مدیریت چهره و بیان احساسات

نقاب زدن / تشدید / خنثی سازی / تضعیف

روش های ابراز چهره

بخش 5: رفتار چشم 

ویژگی ها و کارکردهای رفتار چشم

ویژگی های رفتار چشم / کارکردهای رفتار چشم

انواع رفتار چشم

حرکات جانبی جفت شده چشم / گشاد شدن مردمک / فریب کاری و رفتار چشم

رفتار چشم و تفاوت های فردی

ماهیت روابط / تفاوتهای فرهنگی / تفاوتهای بافتی / تفاوتهای شخصیتی / تفاوتهای جنسیتی

بخش 6: رفتار آوایی 

مقوله های رفتار آوایی

حالت صدا / کیفیت های صدا و آواسازی / اثرگذاری صدا / سکوت و مکث / کاربرد سکوت در ارتباطات

رفتار آوایی و جایگزینی تعامل

ابقای نقش / رفتار تسلیمی / رفتار تقاضایی / انکار نقش / لهجه و گویش

تاثیرات رفتار آوایی

رفتار آوایی و احساسات / رفتار آوایی و شخصیت / رفتار آوایی و یادگیری / رفتار آوایی و اقناع / رفتار آوایی و جذابیت / رفتار آوایی و اعتماد به نفس / ویژگی های آوایی بیان خوب

بخش 7: فضا و بوم پایی (قلمروجویی) 

پدیده قلمروجویی

مقوله های قلمرو / دفاع ارضی و تعدی / عوامل تاثیرگذار بر دفاع ارضی

فضای شخصی

فاصله میان فردی / تفاوت های جنسیت / تفاوت های فرهنگی / تفاوت های فرهنگی / تفاوت های سنی / تفاوت های شخصیتی / عُیوب / تفاوتهای روانی و مُنحط

ازدحام و تراکم

بخش 8: بساوایی و ارتباطات 

مقوله های لمس کردن

لمس کردن حرفه ای – عملی / لمس کردن اجتماعی – مودبانه / لمس کردن دوستانه – صمیمی / لمس کردن عاشقانه – صمیمی

هنجارهای لمس کردن و ارتباطات

تفاوت های فرهنگی / تفاوت های جنسیت / اجتناب یا ترس از تماس

تکامل دوره های زندگی و لمس کردن

لمس کردن در حیوانات

لمس کردن چه چیزی را انتقال می دهد؟

لمس کردن و عواطف / لمس کردن و موقعیت اجتماعی / لمس کردن و خود نزدیکی

تاثیرات ناشی از فقدانِ تماس

بخش 9:محیط زندگی و محیط فیزیکی  

ویژگی های ادراکیِ محیط / ادراک رسمیت / ادراک گرمی / ادراک خصوصی / ادراک خودمانی / ادراک محدودیت / ادراک فاصله

معماری و محیط

آرایش فضایی

شکل میزها / چیدن صندلی ها / چیدمان فضای اداری

سایر عوامل محیطی

جذابیت محیط / رنگ در محیط / نورپردازی در محیط / دما و محیط / عطر و بو

اهمیت بوها

بخش10: زمان 

جهت یابی های زمان

جهت یابی های روان شناختی زمان / جهت یابی های زیست شناختی زمان / جهت یابی های فرهنگی زمان/ وقت شناسی / وقت تک زمانه و چندزمانه

تاثیرات استفاده از زمان

بخش 11: نزدیک شدن و ارتباطات 

تعریف نزدیک شدن

نزدیک شدن کلامی / رفتارهای غیرکلامی / نزدیک شدن غیرکلامی / ظاهر فیزیکی / اشاره های حرکتی و حرکات بدن / حالتهای چهره و رفتار چشم / رفتار آوایی / رفتار فضایی / رفتار بساوشی / عوامل محیطی / عطر و بو / عوامل زمان

پیامدهای نزدیک شدن

افزایش دوست داشتن وابستگی و محبت / سبک ارتباطی خوش برخورد تر بودن / تفاهم، درک و جسارت بیشتر / افزایش همبستگی بین تعامل کنندگان / کاهش اضطراب / کاهش تفاوت های موقعیت اجتماعی / افزایش ادراک های قابلیت ارتباط

نقاط ضعف نزدیک شدن

بخش 12: ارتباط غیرکلامی زن و مرد 

تعریف موضوع ها: جنس و جنسیت

شکل گیری رفتار غیرکلامی در زن ها و مردها

ویژگی های متمایز و مشابه: دوراهی

ظاهرفیزیک و جذابیت / اشاره های حرکتی و حرکات بدن

چهره و رفتار چشم / رفتار آوایی / فضا / مشکلات دوری گزیدن / حساسیت غیرکلامی

مزایای نزدیک شدن

نقاط ضعف نزدیک شدن

انسان دوجنسیتی

بخش 13: روابط غیرکلامی رئیس و مرئوس 

ویژگی های شاخص

نقش پیام های غیرکلامی

ظاهر فیزیکی / اشاره های حرکتی و حرکات بدن / چهره و رفتار چشم / رفتار آوایی / فضا / لمس کردن

نتیجه گیری های حاصل از روابط رئیس و مرئوس

نزدیک شدن در محل کار

مزایای نزدیک شدن / نقاط ضعف نزدیک شدن

بخش 14: روابط غیرکلامی معلم – شاگرد  

نقش معلم

معلم در نقش سخنران / معلم در نقش میانجی / معلم در نقش مربی / معلم در نقش گرداننده / معلم در نقش هماهنگ کننده / معلم در نقش کنترل کننده

نقش ارتباطات غیرکلامی

ظاهر معلم / ظاهر دانش آموز / اشاره حرکتی / رفتار چهره / رفتار چشم / رفتار آوایی / فضا / لمس کردن / بو/ زمان

پیامدهای نزدیک شدن معلم

نقاط ضعف بالقوه نزدیک شدن

بخش 15: روابط میان فرهنگی 

تعریف ارتباطات میان فرهنگی

ویژگی های فرهنگ

رفتار غیرکلامی

ظاهر و جذابیت / اشاره حرکتی و حرکت / چهره و رفتار چشم / رفتارآوایی / لمس کردن / زمان / بو

سایت پاسخ نامه – که در حال مطالعه‌ی آن هستید – به نوعی واژه‌نامه‌ی جنبی مجموعه‌ی آموزشی متمم است. در صورتی که به توسعه فردی علاقه‌مند هستید می‌توانید فهرست درس‌ها و نقشه‌راه‌های یادگیری متمم را بررسی کرده یا این‌که سرفصل‌های دوره MBA آنلاین ما را ببینید.

فهرست درس‌ها    اطلاعات | ثبت‌نام
 
 
 
بهترین پاسخ