مهارتهای پولی (Money Skills)

مهارتهای پولی یا Money Skills به مجموعه مهارتهایی گفته می‌شود که به استفاده بهتر و اثربخش‌تر از پول در مقاطع مختلف زندگی کمک می‌کنند.

اگر چه مشخص نیست که نخستین بار اصطلاح مهارتهای پولی یا Money Skills توسط کدام فرد یا چه مجموعه‌ای به کار رفته، اما این کلمه امروزه یکی از کلمات رایج در ترمینولوژی مربوط به سواد مالی محسوب می‌شود.

مهارتهایی مانند مهارت پس انداز کردن، مدیریت رابطه با پول، مهارت سرمایه گذاری کردن، حسابداری ذهنی و مهارت استفاده از خدمات بیمه و بانکداری و مهارت آمادگی برای زندگی مالی مناسب در کهنسالی از جمله زیرمجموعه‌های مهارتهای پولی محسوب می‌شوند.

لینک مرتبط:

سواد مالی برای کودکان و نوجوانان

سایت پاسخ نامه - که در حال مطالعه ی آن هستید - به نوعی واژه نامه ی جنبی مربوط به مجموعه‌ی آموزشی متمم است. در صورتی که علاقه‌مند باشید می‌توانید فهرست درس‌ها و نقشه راه های یادگیری متمم را بررسی کرده یا اینکه صرفاً سرفصل های دوره MBA آنلاین ما را مرور کنید.

 
بهترین پاسخ