ویلیام مولتون مارستون | تست دیسک فقط یکی از حاشیه‌های زندگی اوست
منفعل یعنی چه؟ منظور از این‌که می‌گویند منفعل نباشیم چیست؟
پتاسیم چیست؟ کمبود پتاسیم چه عوارضی دارد؟
جی اچ هاردی | ریاضیدانی که رامانوجان را کشف کرد
اتیولوژی چیست؟ سبب شناسی دقیقاً به چه معناست؟
کتاب فیک نیوز، پروپاگاندا و دروغ‌های واضح قدیمی
رفوزه یا رفوضه؟ کدام درست است؟
توماس کوهن | کسی که اصطلاح پارادایم را رواج داد
سبقه یا صبغه؟ کدام درست است؟
برنه براون (برنی براون)