هرمافرودیت

هرمافرودیت (به انگلیسی: Hermaphrodite) به گونه هایی از جانداران گفته می‌شود که هر دو اندام جنسی نر و ماده را دارا باشند.

این ویژگی ممکن است ناشی از بیماری بوده و یا وضعیت طبیعی یک گونه محسوب شود.

شته ها، حلزون ها و کرم‌های خاکی از نمونه های شناخته شده گونه های هرمافرودیت هستند.

ریشه نام گذاری هرمافرودیت به یکی از اسطوره های یونان باستان به نام هرمافرودیته بازمی‌گردد که ویژگی های زنان و مردان را همزمان داشته است (سالماسیس، او را در آغوش گرفته بود و از خدایان خواسته بود که آنها با هم یکی شوند).

سایت پاسخ نامه - که در حال مطالعه ی آن هستید - به نوعی واژه نامه ی جنبی مربوط به مجموعه‌ی آموزشی متمم است. در صورتی که علاقه‌مند باشید می‌توانید فهرست درس‌ها و نقشه راه های یادگیری متمم را بررسی کرده یا اینکه صرفاً سرفصل های دوره MBA آنلاین ما را مرور کنید.

 
بهترین پاسخ