سایت متمم | محل توسعه مهارتهای من

کلمه‌ی متمم مخفف عبارت محل توسعه مهارتهای من است.

متمم از سال ۹۲ با مدیریت محمدرضا شعبانعلی فعالیت خود را آغاز کرده و به تولید و ارائه‌ی محتوای آموزشی در زمینه‌ی مدیریت و توسعه فردی می‌پردازد.

در متمم، بسیار پیش می‌آید که باید به مطلب، نکته یا واژه‌ای اشاره کنیم، اما چون آن مطلب از چارچوب اصلی درس‌ها خارج است، مناسب نیست در میانه‌ی درس، ذهن دانشجویان متمم را به بهانه‌ی یک حرف فرعی، از اصل موضوع منحرف کنیم.

هم‌چنین برای انتشار موضوعات و مطالب در متمم، استراتژی سخت‌گیرانه‌ای (هم از نظر موضوع و هم محتوا) وجود دارد که باعث می‌شود، ارائه‌ی برخی توضیحات در قالب یک مطلب مستقل نیز، به سادگی امکان‌پذیر نباشد.

نهایتاً به نتیجه رسیدیم که بهترین پاسخ را به عنوان واژه نامه‌ی جانبی متمم راه‌اندازی کنیم.

بسیار مهم است که بهترین پاسخ را در حد یک واژه نامه ببینید و نه بیشتر.

به عبارت دیگر، برای ما بسیار مهم است که شما، بهترین پاسخ، را یک واژه نامه با توضیحات طولانی در نظر گرفته بگیرید تا یک سایت با مطالب آموزشی بسیار مختصر و کوتاه (با مرور درس‌های متمم می‌بینید که ما با کوتاه‌نویسی، چندان موافق نیستیم و فکر می‌کنیم مختصر و مفید بیشتر یک تعبیر ادبی است تا یک توصیف واقعی).

بنابراین، حاضر نیستیم مطالب بهترین پاسخ را، مقاله‌های مختصر و مفید بدانیم؛ بلکه ترجیح می‌دهیم آن را واژه‌‌نامه‌ای با توضیحات مفصل و طولانی در نظر بگیریم تا با چارچوب ارزشی‌مان هم‌خوان باشد.

برای آشنایی بیشتر با متمم، می‌توانید به یکی از آدرس‌های زیر مراجعه کنید:

هم‌چنین می‌توانید به رادیو متمم مراجعه کنید و فایل‌های صوتی آموزشی رایگان آن را دانلود کنید.