ایلان ماسک کیست؟ (Elon Musk)
کتاب کارآفرینی بارینگر
فهرست خلاصه کتاب کارآفرینی دکتر علیرضا فیض بخش
شرکت مشاوره مدیریت مکنزی (مک کنزی)
سورئالیسم یا فراواقع گرایی چیست؟ (در ۲۴۶ کلمه)
معنی Nerd چیست؟ نرد کیست؟
بار معنایی یعنی چه؟
دیکشنری انگلیسی به انگلیسی لانگمن برای اندروید
مجله روانشناسی امروز (Psychology Today)
ارشمیدس | مروری بر زندگینامه و فعالیتهای او