دوره آموزشی برندسازی شخصی (کلیک کنید)

تکنوفوبیا (تکنولوژی هراسی) و تکنوفیلی

دو اصطلاح تکنوفوبیا (Technophobia) و تکنوفیلی (Technophilia) متضاد یکدیگر هستند. تکنوفوبیا یکی از انواع فوبیا محسوب می‌شود و در فارسی به تکنولوژی هراسی یا هراس از فناوری ترجمه شده است.

ساده‌ترین تعریف تکنوفوبیا به صورت زیر است:

«ترس، دوست‌نداشتن و معذب بودن در استفاده از تکنولوژی‌های مدرن و وسایل فنی دارای پیچیدگی.»

این هراس و حس منفی می‌تواند دارای ابعاد فردی یا اجتماعی باشد. بُعد فردی به این معناست که یک نفر، حس می‌کند از روبرو شدن با یک وسیله و استفاده از آن می‌ترسد و خود را با آن ابزار یا تکنولوژی بیگانه می‌بیند.

اما بُعد اجتماعی این است که فرد، معتقد است که تکنولوژی می‌تواند به ضرر جامعه باشد و آسیب‌هایی را به جامعه وارد کند. طبیعی است مانند هر شکل دیگری از فوبیا، وقتی این ترس به میزان غیرعادی و غیرقابل دفاع باشد، آن را فوبیا می‌نامیم. در غیر این صورت، طبیعی است که بسیاری از افراد درباره‌ی بسیاری از تکنولوژی‌ها، وجود برخی ابعاد و اثرات منفی را می‌پذیرند و درک می‌کنند.

تکنوفیلی را هم می‌توان به صورت زیر تعریف کرد:

«داشتن شوق برای استفاده از تکنولوژی و به‌طور خاص، تکنولوژی‌های جدید.»

درست مشابه تکنولوژی هراسی برای تکنوفیلی هم می‌توان ابعاد فردی و اجتماعی در نظر گرفت.

دانلود مقاله درباره تکنولوژی هراسی و تکنوفیلی (فایل PDF)

Technophobia vs Technophilia (Psychological Implications of Modern Technologies)

سایت پاسخ نامه - که در حال مطالعه ی آن هستید - به نوعی واژه نامه ی جنبی مربوط به مجموعه‌ی آموزشی متمم است. در صورتی که علاقه‌مند باشید می‌توانید فهرست درس‌ها و نقشه راه های یادگیری متمم را بررسی کرده یا اینکه صرفاً سرفصل های دوره MBA آنلاین ما را مرور کنید.

 
بهترین پاسخ