منظور از نفر ساعت چیست؟

نفر ساعت (به انگلیسی: Man-hour) واحد اندازه گیری زمان مورد نیاز برای انجام یک فعالیت است و معمولاً در مدیریت پروژه و طرح‌های پیشنهاد خدمات از آن استفاده می‌شود.

فرمول محاسبه نفر ساعت این است که ساعت کار هر نفر با سایر افراد جمع شده و در نهایت اعلام می‌شود.

مثلاً اگر سه نفر روی یک پروژه کار کنند و به ترتیب ۵ و ۷ و ۳ ساعت وقت بگذارند، گفته می‌شود که برای این پروژه ۱۵ نفر ساعت وقت صرف شده است.

هم‌چنین اگر ۱۰۰ کارگر هر کدام ۵۰ ساعت برای تولید یک دستگاه وقت بگذارند، با ضرب کردن تعداد کارگران در زمان صرف شده گفته می‌شود که برای تولید آن دستگاه ۵۰۰۰ نفر ساعت وقت صرف شده است.

معمولاً برای توضیح مفهوم نفر ساعت این مثال را می‌زنند که اگر برای کاری ۲۰ نفر ساعت زمان لازم باشد، ۵ نفر هر یک ۴ ساعت و یا ۴ نفر هر یک ۵ ساعت باید برای انجام آن کار وقت بگذارند.

استفاده از این واحد معمولاً زمانی مفید است که کار همه‌ی افراد تقریباً ارزش مادی برابر داشته باشند.

منظور از نفر ساعت آموزش چیست؟

اگر یک موسسه‌ی آموزشی از ده مدرس تقریباً هم‌سطح برای برگزاری یک دوره آموزشی سازمانی پنج ساعته استفاده کند، در گزارشی که به واحد منابع انسانی آن سازمان ارائه می‌کند خواهد گفت که از ۵۰ نفر ساعت خدمات مدرسان استفاده کرده است.

هم‌چنین واحد منابع انسانی همان سازمان، اگر ۳۰۰ نفر از کارکنان را در این آموزش پنج ساعته شرکت داده باشد در گزارش خود به مدیریت خواهد گفت که ۱۵۰۰ نفر ساعت آموزش اجرا شده است.

سایت پاسخ نامه – که در حال مطالعه‌ی آن هستید – به نوعی واژه‌نامه‌ی جنبی مجموعه‌ی آموزشی متمم است. در صورتی که به توسعه فردی علاقه‌مند هستید می‌توانید فهرست درس‌ها و نقشه‌راه‌های یادگیری متمم را بررسی کرده یا این‌که سرفصل‌های دوره MBA آنلاین ما را ببینید.

فهرست درس‌ها    اطلاعات | ثبت‌نام
 
 
 
بهترین پاسخ