معنی Flow در روانشناسی چیست؟

اصطلاح Flow را نخستین بار میهای چیک سنت میهایی (یکی از دانشمندان مطرح در زمینه روانشناسی مثبت گرا) به کار برد.

این اصطلاح بعد از او توسط افراد بسیاری از جمله مارتین سلیگمن و کریستوفر پترسون ترویج شد و می‌توان گفت امروزه یکی از چند واژه‌ی کلیدی در روانشناسی مثبت گرا است. در حدی که سلیگمن در کتاب شکوفایی خود، Flow را به عنوان یکی از پنج ستون اصلی روانشناسی مثبت گرا مطرح می‌کند.

چیک سنت میهایی Flow را به عنوان یک وضعیت ذهنی تعریف می‌کند. وضعیتی که در آن، چنان در یک فعالیت فیزیکی یا فکری غرق می‌شویم که گذر زمان را حس نمی‌کنیم. فقط بعد از این‌که به حال عادی بازگشتیم، متوجه می‌شویم که کاملاً در آن لحظه غرق شده بودیم.

هنرمندان، طراحان، پزشکان، نویسندگان و خلاصه هر فردی که یک فعالیت مشخص را با اوج علاقه و درگیری ذهنی انجام می‌دهد، می‌توانند وضعیت فلو (Flow) را تجربه کنند.

اصطلاح غرقگی هم با توجه به همین توضیح انتخاب شده است (البته گاهی در برخی متن‌های فارسی، اصطلاح کلمه‌ی Flow را به تچان ترجمه می‌کنند. اما این ترجمه به علت نامأنوس بودن به عنوان معادل Flow در فارسی جا نیفتاده است).

چیک سنت میهایی معنی Flow و حواشی این مفهوم را در کتاب غرقگی (Flow) به صورت کامل شرح داده است. این کتاب در فارسی با عنوان غرقگی ترجمه شده است.

مطالعه‌ی بیشتر: کتاب غرقگی – روانشناسی تجربه‌ی عمیق لحظات زندگی

توضیح: کلمه‌ی Flow در مکانیک سیالات به شارش ترجمه می‌شود و ارتباطی با فلو شدن به معنای غرقگی ندارد. در برخی متن‌های مدیریت و روانشناسی به اشتباه، از همان ترجمه‌ی شارش برای Flow استفاده شده است.

سایت پاسخ نامه – که در حال مطالعه‌ی آن هستید – به نوعی واژه‌نامه‌ی جنبی مجموعه‌ی آموزشی متمم است. در صورتی که به توسعه فردی علاقه‌مند هستید می‌توانید فهرست درس‌ها و نقشه‌راه‌های یادگیری متمم را بررسی کرده یا این‌که سرفصل‌های دوره MBA آنلاین ما را ببینید.

فهرست درس‌ها    اطلاعات | ثبت‌نام
 
 
 
بهترین پاسخ