دوره آموزشی برندسازی شخصی (کلیک کنید)

خلاصه کتاب مدیریت استراتژیک فرد آر دیوید

 

فصل 1: ماهیت مدیریت استراتژیک

مدیریت استراتژیک چیست؟

اصطلاحات کلیدی در مدیریت استراتژیک

 • استراتژیست ها
 • بیانیه های مأموریت
 • فرصت و تهدیدات خارجی
 • نقاط قوت و ضعف داخلی
 • هدف های بلند مدت
 • استراتژی ها
 • هدف های سالیانه
 • سیاست ها

الگوی مدیریت استراتژیک

مزایای مدیریت استراتژیک

 • منافع مالی
 • منافع غیر مالی

اصول اخلاقی و مدیریت استراتژیک

مقایسه استراتژی ها در سازمان های تجاری و نظامی

فصل 2: استراتژی ها در عمل

انواع استراتژی ها

استراتژی های ادغام

استراتژی های تمرکز

استراتژی های متنوع

 • تنوع همگون
 • تنوع افقی
 • تنوع ناهمگون

استراتژی های تدافعی

 • مشارکت
 • کاهش
 • واگذاری
 • انحلال
 • ترکیب

رهنمودهایی برای اجرای استراتژی ها

ادغام ها و خرید های استقراضی

استراتژی های عمومی (ژنریک) مایکل پورتر

استراتژی های مربوط به هزینه ها

استراتژی های تمایز

استراتژی های متمرکز

 ارزش

مزیت رقابتی کشورها

مدیریت استراتژیک در سازمان های دولتی و غیرانتفاعی

مدیریت استراتژیک در شرکت های کوچک

فصل 3: مأموریت سازمان

بیان نگرش

به هم نزدیک کردن دیدگاه های مختلف

ارتباط با مشتری

اعلان سیاست اجتماعی

اجزای تشکیل دهنده مأموریت سازمان

تهیه و ارزیابی مأموریت سازمان

فصل 4: بررسی عوامل خارجی

ماهیت بررسی عوامل خارجی

نیروهای خارجی

فرایند بررسی عوامل خارجی

 • فن آوری اطلاعات
 • نیروهای اقتصادی
 • نیروهای اجتماعی، فرهنگی، بوم شناسی و محیطی
 • نیروهای سیاسی، دولتی و قانونی
 • نیروهای فن آوری
 • نیروهای رقابتی

منابع اطلاعات خارجی

ابزارها و روش های پیش بینی

تجزیه و تحلیل رقابت: الگوی مبتنی بر پنج نیروی پورتر

 • هم چشمی بین شرکت های رقیب
 • توان بالقوه برای ورود رقبای جدید
 • توان بالقوه برای توسعه محصولات جایگزین
 • توان عرضه کنندگان مواد اولیه در چانه زدن
 • توان مصرف کنندگان

تجزیه و تحلیل صنعت: ماتریس ارزیابی عوامل خارجی(EFE)

ماتریس بررسی رقابت(CPM)

فصل 5: بررسی عوامل داخلی

نیروهای اصلی داخلی

فرایند بررسی داخلی سازمان

رابطه بین واحدهای وظیفه ای سازمان

 • یکپارچگی استراتژی و فرهنگ
 • فعالیت های در جهت حفظ محیط طبیعی

مدیریت

 • برنامه ریزی
 • سازماندهی
 • ایجاد انگیزه
 • تأمین نیروی انسانی
 • اعمال کنترل

بازاریابی

 •  نیازهای مشتری
 • خرید مواد
 • فروش محصولات یا خدمات
 • برنامه ریزی محصولات و خدمات
 • قیمت گذاری
 • توزیع
 • تحقیقات بازاریابی
 • تجزیه و تحلیل موقعیت
 • مسئولیت اجتماعی از دیدگاه ایوانزو برگمن

مالی/ حسابداری

 • وظایف مالی / حسابداری
 • انواع نسبت های مالی

تولید / عملیات

تحقیق توسعه

تحقیق و توسعه در داخل و خارج از سازمان

سیستم اطلاعات رایانه ای

نرم افزارهایی برای برنامه ریزی های استراتژیک

فهرستی از پرسشهای مربوط به بررسی عوامل داخلی

ماتریس ارزیابی عوامل داخلی

فصل 6: بررسی و انتخاب استراتژی

فرایند ارائه و انتخاب استراتژی ها

هدف های بلند مدت

چارچوب جامع برای تدوین استراتژی

مرحله ورودی

مرحله مقایسه

 • ماتریس تهدیدات/ فرصت ها، نقاط قوت، نقاط ضعف (TOWS)
 • ماتریس ارزیابی موقعیت و اقدام استراتژیک (SPACE)
 • ماتریس گروه مشاوران بُستن(BCG)
 • ماتریس داخلی و خارجی (IE)
 • ماتریس استراتژی اصلی

 تصمیم گیری

ماتریس برنامه ریزی استراتژیک کمی (QSPM)

 • نقاط قوت و ضعف ماتریس برنامه ریزی استراتژیک کمی
 • جنبه های فرهنگی به هنگام انتخاب استراتژی

جنبه های سیاسی به هنگام انتخاب استراتژی

نقش هیأت مدیره

فصل 7: اجرای استراتژی – مسائل مدیریت 

ماهیت اجرای استراتژی

هدف های سالانه

سیاست ها

تخصیص منابع

مدیریت تعارض

تطبیق دادن ساختار با استراتژی

 • ساختار وظیفه ای
 • ساختار بخشی
 • ساختار مبتنی بر واحد تجاری استراتژیک
 • ساختار ماتریسی

تجدید ساختار و مهندسی مجدد

مرتبط ساختن حقوق و عملکرد با استراتژی

مدیریت مقاومت در مقابل تغییر

مدیریت محیط طبیعی

ایجاد فرهنگ پشتیبانی از استراتژی

توجه به تولید/ عملیات به هنگام اجرای استراتژی

فصل 8: اجرای استراتژی – مسائلی در زمینه بازاریابی

امور مالی / حسابداری، تحقیق و توسعه و سیستم اطلاعات رایانه

ماهیت اجرای استراتژی

مسائلی در زمینه بازاریابی

مسائلی در زمینه امور مالی / حسابداری

مسائلی در زمینه تحقیق و توسعه

مسائلی در زمینه سیستم اطلاعات رایانه

فصل 9: بررسی، ارزیابی و کنترل استراتژی 

ماهیت ارزیابی استراتژی

فرایند ارزیابی استراتژی

چارچوبی برای ارزیابی استراتژی

 • بررسی مبانی استراتژی
 • محاسبه عملکرد سازمان
 • اقدامات اصلاحی

منابع عرضه اطلاعات درباره ارزیابی استراتژی

ویژگی های سیستم ارزیابی اثربخش

برنامه ریزی اقتضایی

حسابرسی

استفاده از رایانه برای ارزیابی استراتژی

رهنمودهایی برای مدیریت استراتژیک اثربخش

فصل 10: مدیریت استراتژیک بین المللی 

ماهیت رقابت جهانی

فرهنگ ها در دنیا

چالش جهانی

 • مکزیک
 • روسیه
 • چین
 • ژاپن
 • اروپای متحد

رهنمودهایی برای موفقیت در صحنه رقابت جهانی

سایت پاسخ نامه – که در حال مطالعه‌ی آن هستید – به نوعی واژه‌نامه‌ی جنبی مجموعه‌ی آموزشی متمم است. در صورتی که به توسعه فردی علاقه‌مند هستید می‌توانید فهرست درس‌ها و نقشه‌راه‌های یادگیری متمم را بررسی کرده یا این‌که سرفصل‌های دوره MBA آنلاین ما را ببینید.

فهرست درس‌ها    اطلاعات | ثبت‌نام
 
 
 
بهترین پاسخ