فهرست خلاصه کتاب مدیریت بازاریابی کاتلر و کلر

فصل 1: بازاریابی در قرن بیست و یک

اهمیت بازاریابی

گستره بازاریابی

مفاهیم اساسی بازاریابی

واقعیت های امروزین بازاریابی

رویکرد شرکتها نسبت به بازار

اصلاح چارچوب آمیخته بازاریابی

وظایف مدیریت بازاریابی

فصل 2: طراحی استراتژی ها و برنامه های بازاریابی

بازاریابی و ارزش مشتری

برنامه ریزی استراتژیک در سطح شرکت و واحدهای مستقل

برنامه ریزی استراتژیک واحدهای تجاری

برنامه ریزی محصول

ماهیت و محتوای یک برنامه بازاریابی

فصل 3: جمع آوری اطلاعات محیطی و پیش بینی تقاضا

اجزاء یک سیستم اطلاعات بازاریابی مدرن

داده های داخلی

هوشمندی بازاریابی

تجزیه و تحلیل محیط کلان

پیش بینی و اندازه گیری تقاضا

فصل 4: انجام تحقیقات بازاریابی

سیستم تحقیقات بازاریابی

فرایند تحقیقات بازاریابی

سنجش بهره وری فعالیت های بازاریابی

فصل 5: خلق روابط وفادارانه بلند مدت

ایجاد ارزش برای مشتری و کسب رضایت و وفاداری مشتری

حداکثر کردن ارزش طول عمر مشتری

بهره برداری از رابطه با مشتریان

پایگاه های داده مشتریان و بازاریابی به کمک پایگاه های داده

فصل 6: تجزیه و تحلیل بازارهای مصرفی

عوامل تاثیرگذار بر رفتار مصرف کننده

فرایندهای مهم روانشناختی

فرایند تصمیم گیری خرید: مدل پنج مرحله ای خرید

تئوری تصمیم گیری رفتاری و اقتصاد رفتاری

فصل 7: تجزیه و تحلیل بازارهای صنعتی

منظور از خرید سازمانی چیست؟

دخالت افراد در فرایند خرید صنعتی

فرایند خرید و تدارکات

مراحل خرید سازمانی

مدیریت ارتباط با مشتری در بازارهای صنعتی

بازارهای دولتی و نهادی

فصل 8:شناسایی بخش های بازار و تعیین بازارهای هدف

معیارهای بخش بندی بازارهای مصرفی

اصول بخش بندی بازارهای سازمانی

هدف گرفتن بازارها

فصل 9:خلق ارزش ویژه نام های تجاری

ارزش ویژه نام تجاری چیست؟

حیطه نام های تجاری

ایجاد نام های تجاری با ارزش

ارزیابی ارزش ویژه نام تجاری

مدیریت ارزش ویژه نام تجاری

طراحی استراتژی های نام سازی

ارزش ویژه مشتری

فصل 10:هنر موضع یابی برای نام های تجاری

توسعه استراتژی های موضع یابی

استراتژی های تمایز

موضع یابی و نام سازی یک شرکت کوچک

فصل 11:پویایی های رقابت

استراتژی های بازاریابی مختص رهبران بازار

سایر استراتژی های رقابتی

استراتژی های بازاریابی چرخه عمر محصول

بازاریابی در دوران رکود اقتصادی

فصل 12:طراحی استراتژی های محصول

ویژگی ها و طبقه بندی محصولات

ایجاد تمایز

طراحی محصول

روابط داخلی محصولات و نام های تجاری

بسته بندی، برچسب زدن و ضمانت نامه ها

فصل 13:طراحی و مدیریت خدمات

ماهیت خدمات

واقعیت های جدید بخش خدمات

دستیابی به حد اعلای بازاریابی خدمات

مدیریت کیفیت خدمات

مدیریت خدمات پشتیبانی از محصول

فصل 14:استراتژی ها و برنامه های قیمت گذاری

قیمت گذاری چیست؟

تعیین قیمت ها

تعدیل قیمت ها

آغاز تغییر قیمت و واکنش به تغییر قیمت رقبا

فصل 15:طراحی و مدیریت شبکه های بازاریابی یکپارچه

شبکه های بازاریابی و ارائه ارزش

نقش شبکه های بازاریابی

تصمیم گیری درباره طراحی شبکه های بازاریابی

تصمیم گیری درباره مدیریت شبکه های بازاریابی

یکپارچگی شبکه های بازاریابی

تضاد، همکاری و رقابت

تجارت الکترونیک

تجارت از طریق تلفن همراه

فصل 16:مدیریت خرده فروشی ها، عمده فروشی ها و تدارکات

خرده فروشی

نام های تجاری اختصاصی

عمده فروشی

تدارکات بازار

فصل 17:طراحی و مدیریت ارتباطات بازاریابی یک پارچه

نقش ارتباطات بازاریابی

طراحی سیستم ارتباطات بازاریابی اثربخش

تصمیم گیری درباره آمیخته ارتباطات بازاریابی

مدیریت فرایند ارتباطات بازاریابی یکپارچه

فصل 18:مدیریت ارتباطات انبوه: تبلیغات، ترویج فروش، رویدادها و تجربه ها و روابط عمومی

طراحی و مدیریت برنامه های تبلیغاتی

تصمیم گیری درباره رسانه و اندازه گیری نتایج

ترویج فروش

رویدادها و تجربه ها

روابط عمومی

فصل 19:مدیریت ابزارهای ارتباطی شخصی: بازارهای مستقیم و تعاملی، بازرهای دهان به دهان و فروش شخصی

بازاریابی مستقیم

بازاریابی تعاملی

بازاریابی دهان به دهان

طراحی سیستم فروش

مدیریت نیروی فروش

اصول فروش شخصی

فصل 20: معرفی پیشنهادات بازاریابی جدید

گزینه های محصولات جدید

چالش های توسعه محصولات جدید

ترتیبات سازمانی

مدیریت فرایند توسعه محصولات جدید: ایده ها

مدیریت فرایند توسعه: از مفهوم محصول تا استراتژی

مدیریت فرایند توسعه: از توسعه محصول تا تجاری سازی

فرایند پذیرش محصول جدید توسط مشتری

فصل 21: نفوذ در بازارهای جهانی

رقابت در بازارهای جهانی

تصمیم گیری در خصوص حضور در بازارهای خارجی

تصمیم گیری درباره انتخاب بازارهای هدف

تصمیم گیری درباره نحوه ورود به بازارهای خارجی

تصمیم گیری درباره برنامه های بازاریابی

اثرات کشور مبداء

تصمیم گیری درباره سازمان بازاریابی

فصل 22: مدیریت سازمان بازاریابی با رویکرد بلند مدت

روندهای بازاریابی اجرایی

بازاریابی داخلی

مسئولیت اجتماعی بازاریابی

پیاده سازی و کنترل بازاریابی

آینده بازاریابی

ابزارهای کنترل بازاریابی

مطلب مرتبط:

آموزش گام به گام مدیریت بازاریابی

سایت پاسخ نامه – که در حال مطالعه‌ی آن هستید – به نوعی واژه‌نامه‌ی جنبی مجموعه‌ی آموزشی متمم است. در صورتی که به توسعه فردی علاقه‌مند هستید می‌توانید فهرست درس‌ها و نقشه‌راه‌های یادگیری متمم را بررسی کرده یا این‌که سرفصل‌های دوره MBA آنلاین ما را ببینید.

فهرست درس‌ها    اطلاعات | ثبت‌نام
 
 
 
بهترین پاسخ