دوره آموزشی برندسازی شخصی (کلیک کنید)

فهرست خلاصه کتاب شغل مناسب شما

عنوان کتاب: شغل مناسب شما

نویسنده کتاب: پاول تیگر – باربارا تیگر

ترجمه: مهدی قراچه داغی – دکتر حسین رحیم منفرد

بخش اول : رمزگشایی از گونه شخصیتی

فصل 1 : متناسب کردن خودتان

رمز و راز رضایت شغلی

فصل 2 : فکر می کنید چگونه انسانی هستید؟

تیپ شخصیتی خود را پیدا کنید

فصل 3 : آیینه، آیینه

تیپ شخصیتی خود را تایید کنید

بخش دوم : فرمولی برای رضایت شغلی

فصل 4 : یک شخصیت چگونه است

چهار مشرب متفاوت

فصل 5 : چه کسی پیشگام است؟

شناسایی توانمندی های ذاتی

فصل 6 : طرز کار شما

در کدام توانمندی خود، دیگران را سهیم می کنید و کدام را خود به کار می برید

فصل 7 : به سوی کامل شدن

به مرور به توانمندی های خود بیفزایید

بخش سوم :  کار کردن

فصل 8 : برون گرا، شمّی، احساسی، داوری کننده

متخصصان روابط عمومی

فصل 9 : درونگرا، شمّی، احساسی، داوری کننده

تسریع کننده تغییرات مثبت

فصل 10 : برونگرا، شمّی، احساسی، ملاحظه کننده

هر چیزی امکان پذیر است

فصل 11: درونگرا، شمّی، احساسی، ملاحظه کننده

آرام و پر از احساس

فصل 12 : برونگرا، شمّی، فکری، داوری کننده

همه چیز عالی است … سررشته امور در دست من است

فصل 13: درونگرا، شمّی، فکری، داوری کننده

شایستگی + استقلال = کمال

فصل 14 : برونگرا، شمّی، فکری، ملاحظه کننده

کارآفرینان مادرزاد

فصل 15 : درونگرا،‌شمّی، فکری، ملاحظه کننده

خلاقیت در حل مسئله

فصل 16 : برونگرا، حسّی، فکری، داوری کننده

اهل تجارت و کسب و کار

فصل 17 : درونگرا، حسّی، فکری، داوری کننده

عجله نکنید ولی درست انجام دهید

فصل 18 : برونگرا، حسّی، احساسی، داوری کننده

برایتان چه میتوانم بکنم؟

فصل 19 : درونگرا، حسّی، احساسی، داوری کننده

انجام وظیفه، افتخار من است

فصل 20 :برونگرا، حسّی، فکری، ملاحظه کننده

بیایید مشغول شویم!

فصل 21 : درونگرا، حسّی، فکری، ملاحظه کننده

با امکانات موجود بهترین کار را انجام می دهم

فصل 22 : برونگرا، حسّی، احساسی، ملاحظه کننده

نگران نباشید، شاد باشید

فصل 23 : درونگرا، حسّی، احساسی، ملاحظه کننده

هدایا هرچند ناقابل، شما را خوشحال می کند

سایت پاسخ نامه – که در حال مطالعه‌ی آن هستید – به نوعی واژه‌نامه‌ی جنبی مجموعه‌ی آموزشی متمم است. در صورتی که به توسعه فردی علاقه‌مند هستید می‌توانید فهرست درس‌ها و نقشه‌راه‌های یادگیری متمم را بررسی کرده یا این‌که سرفصل‌های دوره MBA آنلاین ما را ببینید.

فهرست درس‌ها    اطلاعات | ثبت‌نام
 
 
 
بهترین پاسخ